Templates by BIGtheme NET

FİNANSAL KAYNAK ARAYAN KOBİLERİMİZE EKİM AYINDA AÇIK OLAN TEŞVİK VE HİBELER

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı yazımızda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler vermek istedik.

Yazı: Ezgi Ülkü Aykut

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturduk.

Özellikle günümüz koşulları içerisinde finansal kaynaklara erişim noktasında sıkıntı yaşayan tüm Kobilerimize ve Kamu kuruluşlarımıza rehberlik etmesi adına sizlerle paylaşıyoruz.

 

ANKARA KALKINMA AJANSI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Üç ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL tutarında destek kullandırılacaktır.

1-İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi. Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019

2-Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi. Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019

3-Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik. Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (BALIKESİR, ÇANAKKALE) MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programları ile Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Bölgesinin sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu programlar ile mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi ile çatı kuruluşların etkinliğinin artırılarak işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Son Başvuru Tarihi: 6 Aralık 2019

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (KAYSERİ) PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Mesleki Eğitim Mali Destek Programının amacı; TR72 Bölgesi’nde imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi ve çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için kurum altyapılarının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. Kar amacı gütmeyen kurumlar başvuru sahibi ve ortak olabilirler. Kar amacı güden kurumların sadece iştirakçi olması öngörülmüştür. Son Başvuru Tarihi: 11 Kasım 2019

 DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE) PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı; Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi; Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır. Son Başvuru Tarihi: 9 Ekim 2019

SERHAT KALKINMA AJANSI (AĞRI, ARDAHAN, KARS, IĞDIR) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-05’in amacı; Kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, mesleki ve teknik becerilerinin geliştirilmesi ile bölge kış, doğa, kültür turizmi ve yöresel ürün üretim altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2019

 2019-2020 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Yararlanıcılar projelerin uygulanacağı bölgede faaliyet gösteren Ajansa proje başvurusu yapabilirler.

 ERA-NET SMART ENERGY SYSTEMS 2019 “ENERJİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ” ÇAĞRISI

ERA-Net Smart Energy Systems projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır. Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALTINCI DÖNEM HİBE PROGRAMI (CSD VI) TEKLİF ÇAĞRISI

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları / konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanıyor. Son Başvuru Tarihi: 12 Kasım 2019

 AHİKA (AHİLER KALKINMA AJANSI-NEVŞEHİR-AKSARAY-KIRIKKALE-KIRŞEHİR-NİĞDE) 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

AHİKA 2019 Yılı Mali Destek Programları İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma ile Sosyal Kalkınma konu başlıklarında ilan edildi. Programlar kapsamında kullandırılacak toplam destek miktarı 25.000.000,00 TL olacak. Son başvuru tarihi : 22 Kasım 2019

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNİN VE TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERİN KAPASİTELERİNİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İLE ARTIRILMASI

İlgili çağrı altında, 5-7 arasında projeye maksimum 1 milyon avro tutarında ve %75 oranında hibe desteği verilecek olup, uluslararası konsorsiyumların kurulması beklenmektedir. Son başvuru tarihi : 24 Ekim 2019

 

TÜRK-İSVEÇ İŞ BİRLİĞİ BİRİMİ 2020 YILI PROJELERİ İÇİN HİBE ÇAĞRISI

Türkiye-İsveç İşbirliği Bölümü, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi, kaynak işlevi görmeyi ve bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Son başvuru tarihi : 14 Ekim 2019.

 “PATENTLE TÜRKİYE” PATENT YARIŞMASI

Türk Patent ve Marka Kurumu yürütülen yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi : 31 Aralık 2019

 2019-2020 PAK-TÜRK PROJE BAŞVURULARI

YÖK ve Pakistan Yükseköğretim Komisyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, akademik ve araştırma faaliyetlerinin, lisansüstü öğrenci ve öğretim elemanları hareketliliğini desteklenmesi ve Türk ve Pakistan yükseköğretim kurumları arasında yeni bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla, “Pakistan-Türkiye Araştırmacı Hareketliliği Burs Programı-2019” oluşturulmuştur. Son başvuru tarihi: 05 Kasım 2019

 TÜBİTAK 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI 2019 YILI ÇAĞRISI

CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanması, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımının desteklenmesi hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi : 01 Kasım 2019

 

TÜBİTAK 2213-A YURT DIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI 2019 YILI ÇAĞRISI

2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nun belirlediği alanlarda yurt dışında doktora yapmak isteyen öğrencilere burs verilmektedir. Son başvuru tarihi : 21 Ekim 2019

 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEĞİ 13. ETAP

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği’ne göre; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, hindi, kaz tesisleri, su ürünleri, kültür mantarı yetiştiriciliği, gübre üretimi, yenilenebilir enerji, el sanatları, katma değerli ürünler, kırsal turizm, çiftlik faaliyetleri ve bilişim sistemleri yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

 UNESCO KRAL HAMAD BİN ISA AL-KHALİFA EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÖDÜLÜ DUYURUSU

UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Ödülü, eğitim olanaklarını geliştirerek kaliteli eğitime erişimi sağlayan ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatlarını oluştururken teknolojiyi kullanan yenilikçi yaklaşımlara verilmektedir. Ödülün 2019 yılı için teması ‘Yapay Zekânın eğitim, öğrenim ve öğretimde yenilikçi kullanımı” olarak belirlenmiştir. Ödül sahiplerine 25.000 ABD Doları ve diploma takdim edilecektir. UNESCO Tükiye Millî Komisyonuna başvurular, en geç 22 Ekim 2019 tarihine kadar iletilmelidir.

KARADENİZ STK FORUMU: STK UZMANLARI HAREKETLİLİK FONU

Hareketlilik fonu bölgesel işbirliği kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Karadeniz Bölgesi’ndeki sivil toplum örgütlerindeki uzmanlar arasında belirli tematik alanlarda öğrenilen iyi uygulamaların değişimini desteklemeyi amaçlıyor. Fon kapsamında seminer, atölye çalışmaları, çalışma toplantıları ve çalışma ziyaretlerine katılmak için hareketlilik maliyetleri (uluslararası seyahat, konaklama, yemek ve yerel seyahat) karşılanıyor. Hareketlilik fonu için başvurular 09 Mayıs 2019 – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

 SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen Sivil Düşün Destekleri beş farklı kategori altında sunuluyor. STÖ’lere ve kişilere etkinlik/toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5 bin Avro. Sivil Düşün’e 2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10 bin Avro destek alabilir.

 UFUK2020 PROGRAMI ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2020 YILI İLK ÇAĞRILARI

Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” ve “Tüketiciler için Akıllı ve Temiz Enerji” alanlarında 120 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır. Bahsekonu çağrıların altında 18 farklı konu başlığında projeler desteklenecek olup, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu yeni bir odakla ele alınmıştır. Aynı zamanda, kamu otoritelerini destekleme ve tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını sağlamanın yanı sıra, dijital ve akıllı teknolojilere ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman alanları desteklenmeye devam edecektir. Çağrının kapanış tarihi 15 Ocak 2020’dir.

 MEVLANA KALKINMA AJANSI 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman) 2019 yılı proje teklif çağrısı ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 30 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 14.10.2019

YEŞİL TEKNOLOJİ PROJELERİ (YETEP) DESTEK PROGRAMI

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır. Son Başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

 AVRUPA BİRLİĞİ 9. İNSAN HAKLARI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği 9. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. İnsan hakları alanında farkındalık yaratmaya katkı sunacak, 3-10 dakika arası kısa filmlerle başvuru yapılabilen yarışmaya katılım için son tarih 8 Kasım 2019.

 GEOTHERMICA JEOTERMAL ENERJİ AR-GE PROJELERİ 2019 YILI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 13 Eylül 2019 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 31 Ocak 2020 tarihinde kapanacaktır.

 TÜBİTAK – MSRT (İRAN) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MSRT) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri İran’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2019

 GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olan GEF Küçük Destek Programı Türkiye  uygulama projeleri için maksimum 50 bin USD, toplantı/çalıştay veya yayın desteği için maksimum 10 bin USD ve proje geliştirme desteği  için maksimum 5 bin USD destek sunuyor. Yeni dönem için başvuru tarihleri 16 Ağustos 2019 ve 8 Kasım 2019.

 YTB – EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla ilan edilen “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” programına başvurular başladı. Yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten; Türk sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde son buluyor.

 

 

Cevapla

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful